Wordt dit het nieuwe gemeentehuis van Arkel?

Wordt dit het nieuwe gemeentehuis van Arkel?

Nu de gemeente Giessenlanden aankoerst op een fusie met Molenwaard is het aardig de Arkelse historie in herinnering te roepen. Waar herenkapper Jaap Kooij nu zijn klanten knipt was van 1910 tot 1957 de gemeentesecretarie van de gemeente Arkel. De gemeentesecretaris hield hier kantoor. Inwoners van Arkel konden er twee morgens per week terecht om hun gemeentelijke zaken te regelen.

De kapsalon van Jaap Kooij.
De kapsalon van Jaap Kooij.

De gemeenteraad vergaderde er uiteraard en ook de burgemeester was op gezette tijden op de Dam om zijn part-time ambtswerk te doen. Toen Arkel een maatje groter was gegroeid ontstond de behoefte aan een groter gemeentehuis, dat honderd meter zuidelijker op de hoek Dam/Raadhuisstoep werd opgetrokken.

Verdere schaalvergroting
Bij de gemeentelijke herindeling in 1986 verhuisden de Arkelse ambtenaren naar Hoornaar toen Arkel opging in Giessenlanden. Weer dertig jaar later staan we aan de vooravond van opnieuw een schaalvergroting. Maar het is zeer onwaarschijnlijk dat de geschiedenis van dertig jaar geleden zich herhaalt. De samenvoeging van twee gemeenten betekent niet langer automatisch de nieuwbouw van een nog weer groter gemeentehuis voor nog meer ambtenaren.

Bij de vorming van de gemeente Molenwaard in 2013 werd namelijk besloten af te zien van de bouw van een nieuw gemeentehuis. Het gros van de ambtenaren ging thuis werken of op locatie in een dorpshuis. Een paspoort of rijbewijs wordt thuisgebracht door een ambtenaar die zich per scooter verplaatst. Molenwaard trok de aandacht met dit vernieuwende concept. Uit alle uithoeken van het land was er interesse voor het Molenwaardse model.

Na bijna vier jaar weet men in Molenwaard niet beter en is vrijwel iedereen gewend aan het vernieuwende concept Molenwaard Nabij. Zozeer dat het gros van de Molenwaardse ambtenaren er niet aan moet denken om na een samenvoeging met Giessenlanden weer in één centraal gemeentehuis hun werk te doen. In Giessenlanden is dat, niet verwonderlijk, precies andersom. Uit een enquête blijkt dat 80 procent van de Giessenlandse ambtenaren het liefst op een gemeentehuis werkt.

Wat besluiten de gemeenteraden?
Interessant is wat de gemeenteraden eind november hierover gaan besluiten. In het raadsvoorstel van Molenwaard wordt de huisvestingsvraag concreet benoemd. ‘Giessenlanden kan langzaam toegroeien naar gedeeld gebruik met andere maatschappelijke organisaties en in de tussentijd de discussie voeren over het al dan niet behoud van een gemeentehuis als symbool.’ Maar het raadsvoorstel van Giessenlanden rept met geen woord over de huisvestingsvraag. Dat is een zorg voor later. In een kranteninterview zei burgemeester Werner ten Kate ‘dat Giessenlanden voorlopig nog wel een gemeentehuis zal hebben’.

De kapsalon op de Dam
De Giessenlandse inwoners kunnen zich alvast voorbereiden op wat komen gaat. Er komt een grotere gemeente. Tegelijkertijd zijn de inwoners meer en meer aan zet om zelf invulling te geven aan de ontwikkeling van hun dorp. Een groot gemeentehuis met veel vergaderfaciliteiten heb je daar tegenwoordig niet meer voor nodig. Een dorpshuis volstaat prima, of een dorpskamer of een verenigingsruimte. Het dorpscafé is eveneens een optie, en tja, waarom voor de inwoners van Arkel ook niet de kapsalon op de Dam.

Meer lezen? 
Ook buiten de lijntjes kleuren moet je leren
De waakhond in de raadszaal