Een stageverslag in 64 punten

De koppenkaart, destijds voor een eindredacteur onmisbaar om een krantenkop mooi passend te krijgen.

Hoe krijgen we ooit onze zolder opgeruimd, vroeg adjunct-hoofdredacteur Daniël Gillissen van het Nederlands Dagblad zich begin september vertwijfeld af.

De krant staat aan de vooravond van een verhuizing en een dagblad verzamelt in de loop van enkele decennia een hoop rommel op de redactie. Gillissen moet bij het opruimen verbaasd zijn geweest bij de aanblik van een strook fotozetsel van tientallen meters lengte. Met daarop in niet al te fraai proza een stageverslag in 64 punts corpsgrootte. Met als ondertekening mijn naam, eveneens in 64 punten.

Van analoog naar digitaal
Het is een curieuze herinnering aan het begin van mijn journalistieke loopbaan en de overgang van het analoge naar het digitale tijdperk. Het eerste kwartaal van 1986 liep ik stage op de redactie bij het ND, dat toen amper een jaar kantoor hield in Barneveld. Het gros van de redacteuren werkte op zijn kamer in stilte met een mechanische of elektrische schrijfmachine binnen handbereik. In het hart van de redactie waren drie stiltecabines met daarin een heuse pc, waar vooruitstrevende redacteuren én stagiairs een voorschotje namen op de digitalisering van het krantenbedrijf.

Een cruciale zetinstructie
Vanuit een van die cabines verstuurde ik in het voorjaar van 1986 een instructie naar de zetmachine. Het leek me een prachtig idee om mijn driemaandenstage bij het ND af te sluiten met een stageverslag in de vorm van een minikrant. En dat kon ik niet zomaar vanuit een handig opmaakprogramma printen in het lettertype van mijn voorkeur. Dat lukte uitsluitend als ik de zetcomputer gebruikte, die consequent fotozetsel in het standaard font van de krant produceerde.

Maar ik vergat een cruciale zetinstructie, zodat niet alleen de kop maar het hele verslag in de knoertgrote 64 punts-letter werd gezet. De zetcomputer spuugde het zetsel gestaag maar traag uit, en dat in de aanloop naar de deadline, terwijl ongeduldige opmaakredacteuren zaten te wachten op het zetsel met de échte artikelen. Ik ben die laatste stagedag met de staart tussen de benen huiswaarts gekeerd. Hoeveel vertraging de productie van de zaterdagkrant had opgelopen heb ik nooit durven vragen.

Slingers
De week daarop ben ik als een muis de redactie opgeslopen om de zetopdracht nogmaals te geven. Nu mét de afsluitende zetinstructie achter de 64-punts kop. Opgelucht ging ik het zetsel ophalen in de computerruimte, die uitbundig versierd bleek met slingers fotozetsel met daarop mijn stageverslag. In 64 punten. De redacteuren die daar op dat moment rondliepen, haalden hun schouders op. Ze hadden er vooral flink om gelachen.

Te mager
Mijn stageverslag telde uiteindelijk 2 pagina’s, voorzien van een dikke stapel bijlagen, de pennenvruchten van drie maanden stage bij het Nederlands Dagblad. De artikelen waren oké, voor de stage kreeg ik een dikke voldoende. Alleen het verslag vond mijn begeleider te mager.

Molenlanden krijgt domeinnaam cadeau

Gemeente Giessenlanden
t.a.v. de heer W. ten Kate

Arkel, 19 september 2017

Betreft: domeinnamen nieuwe gemeente

Geachte heer Ten Kate,

Gefeliciteerd met de nieuwe naam van de fusiegemeente Molenwaard-Giessenlanden! Officieel horen we de nieuwe naam pas volgende week maandag, tijdens een gezamenlijke vergadering van beide gemeenteraden. Maar achter de schermen zal de naam snel bekend zijn, nu het gros van onze inwoners zijn stem heeft kunnen uitbrengen op een van de geselecteerde namen en de deadline van de stemming is verstreken.

Applaus
Afgaande op de poll van ons regionale dagblad wordt het gemeente Molenlanden. Gemeente De Waard wordt het waarschijnlijk niet en ook gemeente Groene Waard lijkt het niet te halen. Ik heb zo mijn ideeën bij de geselecteerde namen, maar als raadslid heb ik ingestemd met het besluit om de naamgeving uit handen te geven. Dus conformeer ik me aan de uitkomst en zal ik maandagavond bij de officiële presentatie van de nieuwe naam luid applaudisseren (ik heb het opgezocht, met dubbele s).

Voor de zekerheid
Bij een felicitatie hoort een cadeautje. Uit de pers had u al vernomen dat ik de domeinnaam www.gemeentemolenlanden.nl in bezit heb. Die heb ik ooit, bijna een jaar geleden, voor de zekerheid laten registreren. Om te voorkomen dat een domeinnamenkaper met slechte bedoelingen zou weigeren deze naam over te dragen. U krijgt de naam helemaal gratis en voor niets. Ik doe er als slecht koopman de url www.molenlanden.nl meteen bij. Overigens alleen als u belooft dat déze url altijd en immer in gemeentehanden blijft. Want echte domeinnaamkapers vinden deze domeinnaam maar wát aantrekkelijk als het inderdaad gemeente Molenlanden wordt.

Misverstand
Ik wil nog een misverstand wegnemen. Sommige mensen denken dat ik bewust de pers heb gezocht om maximaal reclame te maken voor de naam Molenlanden en zo indirect het stemgedrag te beïnvloeden. Molenlanden is echter nooit mijn favoriet geweest, laat staan dat ik er reclame voor had willen maken. Ik ben altijd duidelijk geweest over de nieuwe naam van de fusiegemeente. Gemeente Alblasserwaard vond en vind ik de betere naam.

Alblasserwaard, je weet maar nooit
Nu ik toch aan het uitdelen ben: ook de domeinnaam www.gemeentealblasserwaard.nl krijgt u van mij cadeau. Tijdens deze herindelingsronde hebben we daar niets meer aan, maar wie weet kunt u of uw opvolger deze in de toekomst nog eens gebruiken als de nieuwe gemeente een maatje te klein blijkt en er in de Alblasserwaard opnieuw een gemeentelijke herindeling komt.

Met vriendelijke groet,

Johan van de Minkelis
raadslid ChristenUnie gemeente Giessenlanden

 

Het is nu tijd voor de naam: gemeente Alblasserwaard

De samensmelting tussen Giessenlanden en Molenwaard is weer een stapje dichterbij gekomen. Half mei hebben beide gemeenteraden met het herindelingsadvies ingestemd. De volgende stap is nu het bedenken van een nieuwe naam. Eén naam gaat het wat de colleges betreft niet worden: gemeente Alblasserwaard. Welke dan wel, dat maken de inwoners van Giessenlanden en Molenwaard de komende weken zelf uit.

Iedereen mag meedoen

Er komt een campagne die de inwoners van beide gemeente moet aanzetten tot het bedenken van een nieuwe naam. Iedereen mag namen indienen. De twee of drie namen die het meest aan de criteria (zie verderop) voldoen, worden in stemming gebracht. Alle inwoners mogen hieraan meedoen. Dus het zit wel goed met de participatie- en consultatiegraad waar de colleges zo aan hechten. Om alles in goede banen te leiden komt er een naamgevingscommissie. Oud-notaris Wim van Leussen is beoogd voorzitter, overigens zónder stemrecht, dus onafhankelijker en onderhoudender kun je het niet krijgen.

Ik heb zo mijn voorkeur, maar laat ik u geruststellen. Als gemeenteraadslid heb ik weinig tot niets in te brengen. De raadsleden hebben ingestemd met de werkwijze die beide colleges hebben voorgesteld. Dat betekent dat de gemeenteraden ergens eind september een klap mogen geven op de naam die de meeste stemmen krijgt tijdens de raadpleging onder de inwoners. Ik heb dus net zo veel in te brengen als iedere andere inwoner uit Molenwaard en Giessenlanden. Zij het, dat ik natuurlijk via deze blog probeer zo veel mogelijk mensen warm te krijgen voor de meest voor de hand liggende naam: Alblasserwaard.

Bezwaren van andere gemeenten
Maar die naam wordt het niet, schreef ik al. De naamgevingscommissie heeft strikte regels en instructies meegekregen en een van die instructies regels is dat de naam Alblasserwaard hoe dan ook niet tot de eindronde mag doordringen. Het zou te veel lijken op Alblasserdam en Albrandswaard, zo lieten deze gemeenten onlangs weten in een formele reactie. En de naburige gemeente Gorinchem tekent ook bezwaar aan. De naam Alblasserwaard suggereert dat het hele gebied binnen de nieuwe gemeentegrenzen valt en dat is niet zo, vinden ze in Gorinchem. Dat geldt ook voor de andere gemeenten aan de zuidkant van de Alblasserwaard. Dat de gemeente Gorinchem het niet kan verkroppen dat het buitenspel staat bij de huidige fusieronde in de Alblasserwaard (excusez le mot) zal ongetwijfeld een rol spelen. De colleges van Molenwaard en Giessenlanden willen de verstoorde relatie met de Arkelstad niet verder onder druk zetten en onderschrijven het bezwaar van Gorinchem.

Waarom wel Lingewaard en Lingewaal?
Nu zegt de wet dat de nieuwe naam niet op een reeds bestaande naam mag lijken, maar eerlijk gezegd vraag ik me af of dit hout snijdt. Zo bestaan de gemeentenamen Lingewaal en Lingewaard gezusterlijk naast elkaar. En er ligt ook niemand wakker van dat in de Krimpenerwaard twee buurgemeenten Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard heten. Het suggereert juist dat de uitgang waard naar een groter (polder)gebied verwijst, wat bij de samenvoeging van Giessenlanden en Molenwaard ook zo is. En is de naam Alblasserwaard niet een prachtige tegenhanger voor de nieuwe buurgemeente Vijfheerenlanden, waar wél een historische streeknaam in de gemeentenaam blijft doorklinken! Hoe mooi zou het zijn als de aloude twee-eenheid Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in de gemeentenamen zichtbaar blijft.

Het lijkt me dat de naam Alblasserwaard ook prima voldoet aan diverse andere criteria: de naam moet passen bij de identiteit van de nieuwe gemeente, Nederlandstalig zijn, makkelijk uit te spreken, en geen negatieve associaties oproepen. En wat te denken van het criterium dat de nieuwe naam topografische en/of historische verwantschap met het gebied moet uitstralen.

Zoals gezegd, ik ga er niet over. Mocht u Alblasserwaard ook een geschikte naam vinden, dien deze naam dan tijdens de campagne in bij de gemeente. Dat kan op deze site: www.gemeentealblasserwaard.nl. Houd de berichtgeving hierover de komende weken in de gaten. Wie weet dringt de Alblasserwaard tóch door tot de eindronde.

Het magere zesje voor Gert-Jan Segers

Het magere zesje voor Gert-Jan Segers

De verkiezingen zijn in aantocht, dus politici lopen zich warm voor de campagne. Of ze krijgen van hun partijbestuur juist het bericht dat ze een andere baan moeten zoeken. Ze zijn op een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst terechtgekomen en alleen voorkeursstemmen kan hen nog redden. Of ze zijn gewoonweg van de kandidatenlijst verdwenen, alsof ze nooit hebben bestaan.

CU-voorman Gert-Jan Segers wordt geïnterviewd.
CU-voorman Gert-Jan Segers wordt geïnterviewd.

Het overkwam afgelopen weekend Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor Groen Links, en eerder al VVD’er Ton Elias. Door hun afwijkende mening of non-conformistische optreden worden ze bij het oud vuil gezet. Bedankt voor je inzet en de goed doordachte voorstellen. Je hebt prima je best gedaan. Maar we hebben je niet meer nodig, zo luidt de boodschap.

Onzichtbaar in het land
In de afweging van de partijbesturen om hen van de kandidatenlijsten te weren speelt de onzichtbaarheid van Van Tongeren en Elias een rol, zo lieten beide doorschemeren. Ze zijn onzichtbaar in het land, vallen niet op en zijn daardoor niet interessant voor de kiezer, al hun werk ten spijt.

Wat dat betreft boft Gert-Jan Segers. Volgens onderzoeksbureau Ipsos weet slechts een derde van de kiezers wie hij is. En mensen die hem wél kennen, geven hem een mager zesje (een 5,8). Toch hoeft hij zich niet druk te maken over een verkiesbare plaats, want bij de komende Kamerverkiezingen is hij lijsttrekker voor de ChristenUnie en zeker van een zetel.

Net iets té keurig
Ik kan me trouwens iets voorstellen bij die relatieve onbekendheid van Segers. Toen ik onlangs op een congres bij de koffietafel innemend werd toegeknikt door een andere congresganger had ik niet meteen door dat het de ChristenUnie-voorman was, terwijl ik toch wist dat hij na de koffiepauze het hoofdpodium zou beklimmen en hij bovendien de leider is van míjn partij. Misschien net iets té bescheiden, net iets té keurig. Maar in de landelijke politiek word je daar, hoewel ik het voortreffelijke eigenschappen vind, op afgerekend. Het is aan het landelijke campagneteam van de ChristenUnie om hem over zijn imago te adviseren, uiteraard zonder af te doen van de heldere en overwogen boodschap van hoop waar hij voor staat.

Wat deed jij ook alweer bij de gemeente?
De relatieve onbekendheid die politici ten deel valt, is mij niet vreemd. ‘Wat deed jij ook alweer bij de gemeente’, hoorde ik onlangs nog van een van mijn buren. Mijn inzet als raadslid voor de dorpsgemeenschap was hem tot nu toe blijkbaar ontgaan. In de raadszaal of tijdens bijeenkomsten in het dorp kom ik hem niet tegen. En bij een buurpraatje hebben we het over het weer, de lekke dakgoot of de vakantieplannen. De kans dat hij dit verhaal leest, acht ik ook klein. Ik kan me dus wel iets voorstellen bij die relatieve onbekendheid van landelijke politici als Van Tongeren en Elias. Maar om hen daar nu op af te rekenen gaat me te ver. Gelukkig liggen de gemeenteraadsverkiezingen in Giessenlanden, eind 2018, nog ver in het verschiet.

 

De waakhond in de raadszaal

Geurt Mouthaan uitsnede
Verslaggever Geurt Mouthaan van Het Kontakt aan het werk.

De meeste lezers van huis-aan-huisbladen vinden ditjes en datjes in hun eigen dorp of wijk het leukst. He, tante Leentje is 50 jaar lid van de toneelvereniging! Maar wat er zich in de raadszaal op het gemeentehuis afspeelt, laat het gros van de mensen koud. En geef ze eens ongelijk. Als het onderwerp niet droog of moeilijk is, máken we het wel ingewikkeld of onaantrekkelijk. Als raadslid weet ik er inmiddels alles van. Eén agendapunt kan tot ellenlange discussies leiden. En ik ben er, eerlijk is eerlijk, medeverantwoordelijk voor. Lees verder

De koffiejuffrouw en het logo van Den Hâneker

Onlangs was ik weer eens te gast bij Den Hâneker, de vereniging voor natuur- en landschapsbeheer in de Alblasserwaard en VDen Haneker logoijfheerenlanden. Ondanks de hoge temperaturen is de kans om nu een grutto in de polder te zien nihil. Dus moeten we het doen met de getekende grutto, die sinds de start van de vereniging in 1994 het beeldmerk is, samen met een gestileerde knotwilg. Mooier kun je het Hollandse polderleven niet verbeelden. Lees verder