De waakhond in de raadszaal

Geurt Mouthaan uitsnede
Verslaggever Geurt Mouthaan van Het Kontakt aan het werk.

De meeste lezers van huis-aan-huisbladen vinden ditjes en datjes in hun eigen dorp of wijk het leukst. He, tante Leentje is 50 jaar lid van de toneelvereniging! Maar wat er zich in de raadszaal op het gemeentehuis afspeelt, laat het gros van de mensen koud. En geef ze eens ongelijk. Als het onderwerp niet droog of moeilijk is, máken we het wel ingewikkeld of onaantrekkelijk. Als raadslid weet ik er inmiddels alles van. Eén agendapunt kan tot ellenlange discussies leiden. En ik ben er, eerlijk is eerlijk, medeverantwoordelijk voor.

De redactie van een regionale krant bedenkt zich daarom wel twee keer voordat ze iemand naar een raadsvergadering sturen. Want tijd is geld, ook al kun je tijdens een oeverloze discussie dankzij een internetverbinding ander journalistiek werk doen.

Hoe het zit: inforaad en raadsvergadering
Het begrip raadsvergadering vraagt in de Giessenlandse context enige uitleg. Eén keer per maand, meestal de laatste donderdag, worden besluiten genomen. Twee weken eerder vindt een open gedachtewisseling plaats tijdens de zogenaamde inforaad. Dan worden vragen gesteld waarbij de fracties een voorlopig standpunt innemen. De échte discussie vindt tijdens de raadsvergadering plaats. Tenminste, dat is de hoofdlijn. Het gebeurt meer dan eens dat tijdens de inforaad het debat hoog oplaait en tijdens de raadsvergadering geen nieuwe gezichtspunten worden ingebracht. Het omgekeerde gebeurt ook: een onderwerp lijkt tijdens de inforaad nauwelijks de moeite waard, maar twee weken later tijdens de raadsvergadering vliegen de vonken eraf.

Bij deze wispelturige en inconsequente debatstijl – terecht dat deze binnen de Giessenlandse raad ter discussie staat – is het niet vreemd dat het journaille aan de perstafel ontbreekt juist als het interessant of spannend wordt. Je kunt er geen peil op trekken. En elke maand zowel de inforaad als de gemeenteraad bijwonen, dát is voor een gemiddeld huis-aan-huisblad als Het Kontakt te veel van het goede.

Waakhondfunctie
Over de redactie van Het Kontakt trouwens geen kwaad woord. Er zijn weinig huis-aan-huisbladen die zoveel kwaliteit bieden en zoveel aandacht besteden aan lokaal politiek nieuws. In menige regio is dat anders. Gemeenten daar laten hun voorlichters zelf artikelen schrijven of huren een freelance journalist in, zodat kranten op een makkelijke (lees: goedkope) manier aan hun gemeentelijk nieuws komen. Maar daar ben ik geen voorstander van. Ook lokale kranten moeten inhoud kunnen geven aan hun waakhondfunctie. Dan moet er wel iets zijn om over te blaffen. Dát is dan weer de taak voor de gemeenteraad.

Lees ook:
W0rdt dit het nieuwe gemeentehuis van Arkel?
Ook buiten de lijntjes kleuren moet je leren