Molenlanden krijgt domeinnaam cadeau

Gemeente Giessenlanden
t.a.v. de heer W. ten Kate

Arkel, 19 september 2017

Betreft: domeinnamen nieuwe gemeente

Geachte heer Ten Kate,

Gefeliciteerd met de nieuwe naam van de fusiegemeente Molenwaard-Giessenlanden! Officieel horen we de nieuwe naam pas volgende week maandag, tijdens een gezamenlijke vergadering van beide gemeenteraden. Maar achter de schermen zal de naam snel bekend zijn, nu het gros van onze inwoners zijn stem heeft kunnen uitbrengen op een van de geselecteerde namen en de deadline van de stemming is verstreken.

Applaus
Afgaande op de poll van ons regionale dagblad wordt het gemeente Molenlanden. Gemeente De Waard wordt het waarschijnlijk niet en ook gemeente Groene Waard lijkt het niet te halen. Ik heb zo mijn ideeën bij de geselecteerde namen, maar als raadslid heb ik ingestemd met het besluit om de naamgeving uit handen te geven. Dus conformeer ik me aan de uitkomst en zal ik maandagavond bij de officiële presentatie van de nieuwe naam luid applaudisseren (ik heb het opgezocht, met dubbele s).

Voor de zekerheid
Bij een felicitatie hoort een cadeautje. Uit de pers had u al vernomen dat ik de domeinnaam www.gemeentemolenlanden.nl in bezit heb. Die heb ik ooit, bijna een jaar geleden, voor de zekerheid laten registreren. Om te voorkomen dat een domeinnamenkaper met slechte bedoelingen zou weigeren deze naam over te dragen. U krijgt de naam helemaal gratis en voor niets. Ik doe er als slecht koopman de url www.molenlanden.nl meteen bij. Overigens alleen als u belooft dat déze url altijd en immer in gemeentehanden blijft. Want echte domeinnaamkapers vinden deze domeinnaam maar wát aantrekkelijk als het inderdaad gemeente Molenlanden wordt.

Misverstand
Ik wil nog een misverstand wegnemen. Sommige mensen denken dat ik bewust de pers heb gezocht om maximaal reclame te maken voor de naam Molenlanden en zo indirect het stemgedrag te beïnvloeden. Molenlanden is echter nooit mijn favoriet geweest, laat staan dat ik er reclame voor had willen maken. Ik ben altijd duidelijk geweest over de nieuwe naam van de fusiegemeente. Gemeente Alblasserwaard vond en vind ik de betere naam.

Alblasserwaard, je weet maar nooit
Nu ik toch aan het uitdelen ben: ook de domeinnaam www.gemeentealblasserwaard.nl krijgt u van mij cadeau. Tijdens deze herindelingsronde hebben we daar niets meer aan, maar wie weet kunt u of uw opvolger deze in de toekomst nog eens gebruiken als de nieuwe gemeente een maatje te klein blijkt en er in de Alblasserwaard opnieuw een gemeentelijke herindeling komt.

Met vriendelijke groet,

Johan van de Minkelis
raadslid ChristenUnie gemeente Giessenlanden