Geen zonnenpanelen maar een schoorsteen op ons dak

Stoofpeertjes op de kachelDe adviseur duurzame energie van Eneco had het snel gezien. Beleefheidshalve deed hij nog een inventarisatie van het aantal beschikbare vierkante meters op de gebroken kap van ons dijkhuis. Aan de krappe kant; het kon net. De schoorsteen op ons dak was ook niet bepaald een pré, en dan was daar nog die vermaledijde schoorsteen van de buren. Maar de eeuwoude kastanjeboom achter ons huis gaf de nekslag. Niet aan beginnen, zo luidde het snelle oordeel van de Eneco-man.

Loofhout welkom
Vastbesloten bij te dragen aan een beter milieu besloten we het over een andere boeg te gooien. Als we zelf geen groene stroom kunnen opwekken, kunnen we misschien het gasverbruik terugdringen. En zo staat er sinds kort een schoorsteen op ons dak in plaats van een serie zonnepanelen. De schoorsteen hoort bij de houtgestookte cv-kachel in onze eetkamer. Inmiddels weet ik alles over de ideale verbrandingstemperatuur, de brandwerendheid van de ISO-platen en de meest geschikte houtsoorten – vooral loofhout (minimaal twee jaar gedroogd), geen dennenhout. Die kennis heb ik vanuit de brochure, want de kachel heeft tot nu toe slechts één keer proefgedraaid. Op een toch al warme zomerdag vorige week werd het vlotjes 25 graden.

Over negen jaar weten we meer
De jaarlijkse 2300 kuub gas die ons huishouden verstookt, hopen we terug te brengen naar ca. 800 m3. Als het lukt om kostenloos hout te scoren (aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn welkom) kunnen we de investering in een jaar of negen terugverdienen. Net zo lang als de gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen. Maar daar moeten wij voortaan voor zagen, kloven en sjouwen, hebben wij de eerste cynicus in de familiekring al horen opmerken. En daar komt het vervuilende transport nog bij. Is waar. Een ander gaf fijntjes te kennen dat verbranden van hout ook CO2-uitstoot veroorzaakt. Klopt ook, maar dat is net zo veel als dat het hout ergens in een bos natuurvriendelijk ligt te verrotten.

Schaliegas

Over pakweg negen jaar zal blijken of we de investering inderdaad hebben terugverdiend. Over een hogere gasprijs zit ik niet langer in. Maar het tegenovergestelde is evengoed denkbaar, zeker als de voorraad schaliegas wordt aangeboord waardoor er voorlopig weinig reden is om de gasprijs te verhogen.