Ook buiten de lijntjes kleuren moet je leren

Buiten de lijntjes 2Kleuren voor volwassenen is in. Waarom weet ik niet. Het zal ermee te maken hebben dat managementgoeroes ons aansporen buiten de lijntjes te kleuren. De te verwachten tegenreactie is dat mensen proberen zo mooi mogelijk bínnen de lijntjes te kleuren. Precies zoals onze kleuterjuf het ons vroeger leerde.

Buiten de lijnen kleuren is een van de ongeschreven regels in het coalitieakkoord van de gemeente Giessenlanden. Het moet allemaal anders. De gemeentelijke organisatie moet kantelen, de burgers zijn aan zet, moeten en mogen zelf het voortouw nemen. Bijna elk raadsvergadering komt dit thema terug. En als het college het zelf niet aankaart, is er altijd wel een raadslid dat een aanknopingspunt ziet om een discussie te starten over de dorpsraad, in het Giessenlandse kernenbeleid hét symbool van inspraak, meebesturen en burgerparticipatie.

Wel of niet klankborden
Ondanks de goede bedoelingen zijn de pogingen van het Giessenlandse college om de burgers meer bij gemeentelijk beleid te betrekken op zijn zachtst gezegd voorzichtig. Afgelopen raadsvergadering (5 februari jl.) stelde het college voor een klankbordgroep te beginnen om de veranderingen in de zorg te monitoren en evalueren. De beoogde deelnemers: beleidsambtenaren, wethouders en adviesraden, zoals de Wmo-adviesraad. O ja, en de raadsleden die de transities in het sociaal domein in portefeuille hebben. Dat laatste stuitte op verzet bij diverse fracties. Kan een raadslid zijn controlerende taak goed vervullen als hij daarnaast in een gemeentelijke klankbordgroep zit?

Gooi open die deuren
Maar het was vooral een ander punt dat mij niet lekker zat. Bij een klankbordgroep denk je aan de gesloten deuren van een vergaderkamer in het gemeentehuis. Terwijl er geen onderwerp is dat meer  mensen aangaat én interesseert dan de veranderingen in de zorg. Open dus die deuren. Maak er een openbare bijeenkomst van en geef iedereen de gelegenheid mee te luisteren én mee te denken over de verdere fine-tuning van het beleid.

En als een dergelijke bijeenkomst dan toch voor iedereen toegankelijk is, waarom zou je die in de geest van het kernenbeleid dan niet bij toerbeurt in een van de kernen beleggen? Het college vond, toen er eenmaal een paar pennenstreken buiten de lijntjes stonden, een roadtrip door Giessenlanden een goed idee. Ook buiten de lijntjes kleuren moet je leren.